برچسب: بروز رسانی stk500

  • بروز رسانی پروگرامر حرفه ای STK500

    بروز رسانی پروگرامر حرفه ای STK500

    بعد از گزارش هایی که مشتریان درباره یکسری ایرادات جزئی پروگرامر STK500 به ما منعکس می کردند بر آن شدیم تا نسخه این پروگرامر را از v1.0 به v1.8 ارتقاء دهیم . از جمله ایرادات مهمی که به ما گزارش می شد دیسکانکت شدن های گاه و بی گاه حین پروگرام کردن بود که این…