جستجوی آرشیو "دل نوشته ها"
مارس
18
2014

شما قضاوت کنید

شما قضاوت کنید

در هر جامعه‌ای داشتن چیز بخصوصی که در آن جامعه در مقام ارزش جلوه میکند، باعث حسادت می‌شود، متاسفانه دیده شده که برخی اشخاص و وبسایت هایی که نوع فعالیت آنها مشترک با زمینه فعالیت بنده است، اقدام به راه اندازی کاروان تهمت زنی و بی ارزش جلوه دادن دستاوردهایم می نمایند که واقعا همچنین اعمالی در شأن افرادی که خود را در رده اشخاص رده بالای علمی و پژوهشی قرار میدهند، نیست . آخر […]

ادامه مطلب »